Maják civilizace - prognóza budoucnosti lidstva

Na snímcích vidíte věžovitou stavbu těsně před definitivním dokončením. Jde o tzv. Maják civilizace, který má „ochránit“ naši technickou civilizaci před zničením a ukázat možnou cestu do budoucna do „zlatého věku lidstva“. Věž představuje vývoj lidstva v období rozvoje technické civilizace umožněný využitím neobnovitelných zdrojů. Tedy od renesance po dnešní dny a dále do budoucna v měřítku 2 cm výškových je 1 rok. V jednotlivých mozaikových obrazech jsou znázorněny jak již proběhlé nejvýznamnější události uplynulých dějin, tak i predikované možné události v budoucím období, a to v různých variantách vývoje.

Věž je sídlem naší vědeckovýzkumné futurologické společnosti Save ci (save civilisation - zachraňme civilizaci), která se komplexně zabývá možným vývojem lidstva v blízké i vzdálenější budoucnosti, a to v měřítku celoplanetárním. Jedná se především o následné obory:

 •  
  bezpečnost
  - zajištění celoplanetární bezpečnosti obyvatelstva vytvořením nadnárodních sil rychlého nasazení, omezení černého trhu se zbraněmi a jeho postupná likvidace, omezení soukromého vlastnění palných zbraní, speciální jednotky k likvidaci terorismu atd.;
   
 •  
  demografie
  - nerovnoměrný růst populace a jeho tempo vytváří mantinely růstu celosvětové spotřeby, kdy při neskloubení těchto trendů bude docházet k celosvětovému poklesu průměrné životní úrovně. Je třeba využít enormního nárůstu produktivních pracovních sil v nejbližších letech k přebudování dopravní infrastruktury, robotizaci průmyslové a automatizaci zemědělské výroby atd.;
   
 •  
  doprava
  - postupná ekologizace dopravy se zaváděním nových typů vozidel (vedený elbil) s postupnou automatizací přepravy zboží (IDK) a omezením letecké dopravy nad pevninou povedou k násobnému zvýšení její bezpečnosti;
   
 •  
  ekonomie
  - při zachování současného stavu z hlediska soukromého vlastnictví usilovat usměrněním investičních toků k srovnávání životní úrovně v různých zemích tak, aby se tím zabránilo ekonomickým migracím ;
   
 •  
  ekologie
  - prodlužování životnosti výrobků, třídění odpadů, omezování výrobků na jedno použití, změny v energetice a dopravě jsou základními předpoklady k udržení současného stavu životního prostředí a v některých lokalitách i k jeho zlepšení;
   
 •  
  energetika
  - postupný přechod z neobnovitelných zdrojů na obnovitelné je předpokladem pro zlepšení životního prostředí a zvyšování celkové životní úrovně ;
   
 •  
  kosmický výzkum
  - postupná kooperace všech center kosmického výzkumu při vytvoření globálních kosmických základen využívajících násobně použitelné kosmické stroje na bázi LIM, umožní urychlení budování základen na měsících a planetě Mars;
   
 •  
  urbanistika
  - postupné brzdění růstu světových megapolí jejich propojování urbanizovanými pásy zvýší bezpečnost ve městech a přiblíží obyvatele k přírodě.
   

Dalšími obory jsou finance, politika, sociální problematika a další.

Všechny tyto a další obory jsou pojímány však jen rámcově vzhledem ke globálnímu měřítku, a to v matematicko- grafickém zpracování. Faktem je, že v současnosti bychom do našeho týmu potřebovali další spolupracovníky jak externí, tak trvalé. Zájemci se proto mohou přihlásit i prostřednictvím tohoto webu. Také bychom uvítali jakoukoliv finanční či jinou podporu umožňující rychlé dokončení věže a rozvinutí výzkumné činnosti. Organizace a jednotlivci, kteří nás podpoří, budou přednostně dostávat zprávy z výsledků našeho výzkumu. V případě zájmu o zpracování futurologické prognózy pro určitý obor jsme po dohodě na náplni zakázky ji ochotni vypracovat. Kontaktujte nás prosím na e-mailu: saveci@seznam.cz.

Z výsledků dosavadní práce opírající se o demografický vývoj na planetě můžeme konstatovat, že lidstvo se v současnosti dostalo do období rozhodnutí, kdy se může dát předběžně čtyřmi cestami vývoje:

1. Pokračování dosavadního vývoje vlády supervelmocí plné drobných i velkých válečných konfliktů - pravděpodobnost cca 34%


2. Globální sjednocení světa, jež v současnosti reprezentuje bezmocné OSN, a které by v blízké budoucnosti umožnilo tzv. zlatý věk lidstva prakticky bez válek – pravděpodobnost cca 22%

 

3. Nastupující vývoj vlády byrokratických kontinentálních unií v blízké budoucnosti s menším množstvím drobných válečných konfliktů – pravděpodobnost cca 30%

4. Apokalyptický vývoj v podobě globálního válečného konfliktu znamenající smrt více jak poloviny obyvatelstva planety a drastické snížení životní úrovně budoucích generací. Tento vývoj se může uskutečnit pouze v nejbližších 10 – 15 letech – pravděpodobnost cca 14%

 

Cílem našeho snažení je umožnit vývoj č. 2 a zabránit vývoji č. 4., který se již bohužel začal formovat v podobě migrace obyvatel.

Aktuality

Archiv aktualit